Донација

Ваше донације можете уплатити на рачун 200-2832170101018-02

Удружење има рачун код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ АД БЕОГРАД

уплатница