КОНТАКТ

Подаци о удружењу

НАЗИВ: Удружење „Од стећака до крајпуташа“
АДРЕСА: Нови Београд, Јурија Гагарина 172/15
ПИБ: 109251311
ЗАСТУПНИК: Милош Мељанац
ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА: Култура сећања

Е-маил адреса: udruzenje@odstecakadokrajputasa.rs