Породична задруга Рнића у Александрову код Прилепа

Основни мотив Далматинаца – аграрних интересената – за колонизацију у Прилепско поље садржан је у настојању да се дође до

Continue readingПородична задруга Рнића у Александрову код Прилепа